Kennisbank
Search…
Planning
Taken
Administratie
Groepsreserveringen
In Recranet Booking is het mogelijk om nieuwe groepsreserveringen te maken vanuit het planbord, zie hiervoor de instructie in het onderdeel Planbord.

Reservering omzetten naar groepsreservering

Het is mogelijk om een bestaande reservering om te zetten naar een groepsreservering, hierdoor is het mogelijk om meerdere reserveringen samen te voegen in één groepsreservering met meerdere locaties of periodes. Dit kan in het submenu van de reservering (rechtsboven), zie onderstaand screenshot.
Na het omzetten van de reservering zal de reservering bestaan uit een overzicht van locaties, deze kunnen worden aangepast door het reserveringsnummer bij de locatie te selecteren.

Reservering toevoegen aan groepsreservering

Het is mogelijk om een bestaande reservering toe te voegen aan een groepsreservering. Dit kan in het submenu van de reservering (rechtsboven), zie onderstaand screenshot.
Zoek vervolgens de groepsreservering op nummer of naam, vul deze in en druk op enter.
Vervolgens kan dit worden bevestigd en wordt de reservering samengevoegd.
Indien betalingen zijn uitgevoerd voor de reservering worden deze op de groepsreservering geplaatst. De gast krijgt deze betalingen te zien op de bevestiging van de groepsreservering.
Het is niet mogelijk om de betalingen later nog te verplaatsen, controleer de reservering goed voor het bevestigen van het samenvoegen.

Locaties splitsen in groepsreservering

Het is mogelijk om een locatie te splitsen in een groepsreservering. Dit is met name relevant voor het tussentijds wisselen van plaats. Door een locatie voor en na een leegstand periode te splitsen kan de leegstandsperiode afzonderlijk worden vermeld op de reservering.
Om de locatie te splitsen, selecteer de locatie in het overzicht en klik op Locatie splitsen.
In het vervolg scherm kan de datum voor het splitsen van de locatie worden opgegeven. Selecteer vervolgens Wijzigingen opslaan. De locatie is nu gesplitst op de betreffende datum. Controleer voor de nieuwe locatie het gezelschap en de opties en toeslagen.

Locaties verplaatsen naar nieuwe groepsreservering

Het is mogelijk om locaties van een groepsreservering te verplaatsen naar een nieuwe groepsreservering. Dit is met name relevant indien deze locaties afzonderlijk worden betaald of aan een andere gast toebehoren.
Let op indien reeds een betaling is uitgevoerd voor de groepsreservering, controleer dan goed waarvoor is betaald. Betalingen kunnen niet worden verplaatst.
Om locaties te verplaatsen, selecteer de locaties in het overzicht en klik op Verplaatsen naar nieuwe groepsreservering.
De nieuwe groepsreservering is voorzien van een nieuw reserveringsnummer, de gast blijft wel behouden. Eventuele aanpassingen van de locaties blijven ook ongewijzigd. Het zou kunnen dat kortingen vervallen indien deze enkel geldig zijn bij een totaal aantal nachten van de vorige groepsreservering, hiervoor kan ter controle de knop Kortingen herberekenen voor worden gebruikt.

Locaties verplaatsen naar bestaande groepsreservering

Het is mogelijk om locaties van een groepsreservering te verplaatsen naar een bestaande groepsreservering. Dit is met name relevant indien deze locaties aan een andere gast toebehoren.
Het is ook mogelijk om eerder verplaatste locaties hiermee terug te zetten op hun oorspronkelijke groepsreservering.
Om locaties te verplaatsen, selecteer de locaties in het overzicht en klik op Verplaatsen naar bestaande groepsreservering.

Locaties verwijderen van groepsreservering

Het is mogelijk om locaties van een groepsreservering te verwijderen, selecteer de locaties in het overzicht en klik op Locatie(s) verwijderen.

Locaties annuleren van groepsreservering

Het is mogelijk om een locatie van een groepsreservering te annuleren, open de locatie door op het reserveringsnummer te klikken. Vervolgens kan de locatie worden geannuleerd en kunnen eventuele annuleringskosten worden opgegeven.
In het overzicht zal deze locatie als geannuleerd worden aangemerkt.

Groepsreservering annuleren

Het is mogelijk om gehele groepsreservering te annuleren, de locaties en de groepsreserveringen krijgen hiermee de status geannuleerd. Een eventuele annuleringsverzekering blijft behouden op de reservering.