Kennisbank
Search…
Planning
Taken
Administratie
Boekhouding
Recranet Booking werkt met automatische administratieve boekingen (journaalposten) voor elke uitgevoerde betaling. Hiermee is de boekhouding op basis van het kasstelsel in te zien, in het systeem worden geen facturen verstuurd.

Grootboekrekening aanmaken

Het is in Recranet Booking mogelijk om grootboekrekeningen aan te maken. Ga naar Administratie -> Boekhouding -> Grootboekrekeningen. Klik daar op Nieuwe grootboekrekening. Vul in het formulier de volgende velden in:
 • Code
 • Omschrijving
 • Balans of resultatenrekening
 • Type
Klik vervolgens linksboven op Wijzigingen opslaan.

Administratieve export (controlebestand)

Ga naar Administratie-instellingen via de dropdown rechtsboven. Hier kan een controlebestand worden geëxporteerd, dit controlebestand kan worden gestuurd naar een boekhouder of accountant voor de controle van de administratieve instellingen in Recranet Booking.
Nadat het controlebestand is bijgewerkt door de boekhouder of accountant kunnen de gewenste instellingen worden opgegeven via het menu Grootboekrekeningen en btw tarieven instellen.
Het is aanbevolen om deze controle direct uit te voeren voor de ingebruikname van Recranet Booking. Hiermee zijn na de eerste administratieve periodes direct juiste btw aangiftes te maken met de kolommenbalans.

Administratieve boekingen actualiseren na aanpassen instellingen

Hierbij de werkwijze voor het actualiseren van de administratieve boekingen:
 1. 1.
  Controleer de ingestelde grootboekrekeningen en btw percentages met de administratieve export (controlebestand) en update de instellingen via het menu Grootboekrekeningen en btw tarieven instellen.
  1. 1.
   Algemene btw tarieven, controleer de btw percentages.
  2. 2.
   Algemene grootboek rekeningen, deze rekeningen zijn verplicht en worden automatisch aangemaakt bij het opzetten van het Recranet Booking account. Indien gewenst kan voor omzet algemeen en omzet opties en toeslagen algemeen een rekening met nummer 999999 - Nog te classificeren omzet worden opgegeven.
  3. 3.
   Accommodaties, controleer btw tarieven en grootboekrekeningen.
  4. 4.
   Arrangementen en tarieven, controleer btw tarieven en grootboekrekeningen.
  5. 5.
   Opties en toeslagen, controleer btw tarieven en grootboekrekeningen.
 2. 2.
  Controleer de eenmalige arrangementen met het overzicht onder Administratie -> Reserveringen -> Eenmalige arrangementen.
 3. 3.
  Controleer de handmatige opties en toeslagen met het overzicht onder Administratie -> Reserveringen -> Opties en toeslagen (handmatig).
 4. 4.
  Controleer de betalingsverschillen met het overzicht onder Administratie -> Boekhouding -> Betalingsverschillen.
Gebruik de batch-update met optie Reserveringen administratief bijwerken voor alle reserveringen vanaf de reserveringsdatum waarop Recranet Booking in gebruik is genomen. https://app.recranet.com/nl/dashboard/batch_update/
De administratieve boekingen onder Administratie -> Boekhouding zijn nog niet automatisch bij te werken met de batch-update. Stuur hiervoor een verzoek naar de Recranet Support, voor actualisatie voeren we de bovenstaande controle uit.

Administratieve boekingen (journaliseren)

In Recranet Booking worden administratieve boekingen (journaalposten) aangemaakt op het moment van een (terug)betaling. De administratieve boekingen zijn per reservering in te zien door de reservering te openen en in het menu naast E-mail de Administratieve boekingen te selecteren.

Voorbeeld aanbetaling reservering

In de praktijk zal er vaak worden gewerkt met deelbetalingen van de reservering. Op een nieuwe reservering geldt dat een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag op 50% van de omzet van de reservering wordt geboekt. Hieronder een voorbeeld bevestiging met de administratieve boekingen.
De directe overboeking van 338,40 euro (50% van totaalbedrag) is op 14 jan. 2020 uitgevoerd. Deze is gekoppeld aan de tussenrekening bank Recranet. De omzet wordt direct geboekt, dit betreft 50% van de huur, toeristenbelasting, reserveringskosten en schoonmaakkosten. De btw is op de btw rekening geboekt.

Voorbeeld volledige betaling (openstaand bedrag) reservering

Hieronder een voorbeeld van een volledige betaling van het openstaande bedrag van dezelfde reservering met de administratieve boekingen.
De directe overboeking van 348,40 euro (50% van totaalbedrag) is op 14 jan. 2020 uitgevoerd. De nog openstaande omzet kan volledig worden geboekt. Het teveel betaalde bedrag van 10 euro is geboekt als betalingsverschil.

Voorbeeld actualiseren reservering

De gast heeft tijdens zijn verblijf een optie/toeslag van 10 euro bijgeboekt, de boekhouding wordt bij vertrek automatisch gejournaliseerd. Het betalingsverschil van 10 euro wordt hiermee gecrediteerd.
Indien er tussen de volledige betaling en het vertrek geen wijzigingen zijn geweest aan de reservering zal er geen administratieve boekingen worden gemaakt.

Voorbeeld annuleren reservering

Een reservering van 168,00 euro is voor 50% betaald. De gast besluit om te annuleren, de annuleringskosten zijn bepaald op 50% van het totaalbedrag. De gast zal geen betaling uitvoeren of terugbetaling ontvangen. De boekhouding moet wel worden geactualiseerd.
De reservering wordt na het annuleren automatisch gejournaliseerd. Hiermee zal de omzet aan 8290 - Annuleringskosten worden geboekt. In ons voorbeeld is het btw percentage gelijk voor annuleringskosten, de btw blijft dan ook gelijk.

Kolommenbalans en administratieve boekingen

De kolommenbalans kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de debet en credit mutaties in een periode. Ga hiervoor naar Administratie -> Boekhouding -> Kolommenbalans.
De periode kan worden per jaar, kwartaal of maand.
De kolommenbalans bestaat uit een beginbalans, proefbalans (mutaties) en saldibalans. Om inzicht te krijgen in de mutaties kan worden ingezoomd via Administratie -> Boekhouding -> Administratieve boekingen.

Exporteren naar boekhouding en/of Excel

Ga naar Administratie -> Boekhouding -> Administratieve boekingen en selecteer een referentiedatum en periode voor de export. De filter maakt enkel een selectie van de administratieve boekingen, de administratieve/aankomst/vertrek datum is altijd vermeld.
Zie hieronder toelichting op de referentiedatum
Datum administratief (transactie of actualisatie datum) Deze administratieve datum is in de meeste gevallen altijd gelijk aan de transactiedatum van een betaling of terugbetaling.
Indien een reservering is geannuleerd en geen betaling of terugbetaling na het annuleren is uitgevoerd wordt de reservering om 23.55u automatisch geactualiseerd. Deze administratieve boeking heeft de datum van het actualiseren, niet de transactiedatum.
Het is mogelijk om de reservering handmatig te actualiseren, deze administratieve boeking heeft de datum van het actualiseren, niet de transactiedatum.
Aankomstdatum De aankomstdatum is gelijk aan de aankomst van de reservering of de eerste aankomst van een groepsreservering.
Vertrekdatum De vertrekdatum is gelijk aan het vertrek van de reservering of het laatste vertrek van een groepsreservering.
In het onderstaande voorbeeld wordt gewerkt met Excel, het is ook mogelijk om met Google Sheets te werken.
Exporteer het CSV bestand en open deze in Excel en sla het bestand op als Excel werkmap. Selecteer het gegevensbereik en selecteer onder invoegen Tabel. De onderstaande tabel weergave is nu zichtbaar.
De bedragen onder Debet en Credit moeten worden omgezet naar een decimaal. Selecteer de kolom Debet en ga naar het menu Gegevens -> Tekst naar kolommen. Klik 2x op Volgende en selecteer vervolgens Geavanceerd. Neem onderstaande gegevens over en klik op Voltooien. Herhaal dit voor de kolom Credit.
Controleer of de totalen nu juist worden weergeven als decimaal.

Rapportage saldibalans op aankomst periode

Selecteer de tabel en ga naar het menu Invoegen en selecteer Draaitabel. Maak een nieuwe draaitabel voor de tabel op een nieuw werkblad.
Selecteer de draaitabel velden Grootboekrekening, Debet, Credit, Aankomstdatum (periode of jaar). De kolommen zijn Aankomstdatum (periode of jaar) en vervolgens Waarden. De rijen zijn Grootboekrekening. De waarden zijn Som van Debet en Som van Credit.
De draaitabel is nu vergelijkbaar met een saldibalans op de aankomst periode.

Rapportage totaal mutatie op aankomstjaar

Het is ook het totaal debet/credit in een jaar overzicht op aankomst te presenteren, maak hiervoor een saldo kolom aan voor de tabel met de som =[@Debet]-[@Credit].
Selecteer de tabel en ga naar het menu Invoegen en selecteer Draaitabel. Maak een nieuwe draaitabel voor de tabel op een nieuw werkblad.
Selecteer de draaitabel velden Grootboekrekening, Saldo, Aankomstdatum jaar. De kolommen zijn Aankomstdatum jaar. De rijen zijn Grootboekrekening. De waarden zijn Saldo.
Selecteer de notatie Financieel voor de velden voor het beste overzicht.

Grootboekrekeningen voor btw tarieven België toevoegen

De standaard grootboekrekeningen zijn voor een organisatie met btw tarieven in Nederland. Verwijder deze standaard rekeningen.
 • Te betalen OB laag 9%
 • Te betalen OB hoog 21%
Maak deze nieuwe grootboekrekeningen.
Code
Omschrijving
Type
Balans of resultatenrekening
1510
Af te dragen btw 6%
BTW
Balans
1520
Af te dragen btw 12%
BTW
Balans
1530
Af te dragen btw 21%
BTW
Balans
Actualiseer de boekhouding na de bovenstaande updates.