Kennisbank
Search…
Planning
Taken
Administratie
Powered By GitBook
iCal feed importeren
Het importeren van een iCal feed kan worden toegepast om op een eenvoudige wijze verhuurde periodes uit een extern reserveringssysteem te importeren in Recranet Booking.
Op deze pagina hebben we ook enkele voorwaarden uitgewerkt voor een betrouwbare koppeling. Kalenders moeten aan deze voorwaarden voldoen om geïmporteerd te kunnen worden in Recranet.

iCal feeds instellen

iCal feeds kunnen ingesteld worden per locatie. Per locatie kunnen er meerdere iCal feeds geïmporteerd worden. Het instellen van een nieuwe iCal import is eenvoudig:
  1.
  Ga naar Instellingen > Locaties en kies de locatie waar je een iCal feed wilt importeren. Klik bij de gewenste locatie op 'Bewerken'.
  2.
  Onder de tab 'iCal synchronisatie' kun je iCal kalenders toevoegen. Klik op 'Kalender toevoegen' om een kalender in te stellen.
  3.
  Voer de volgende gegevens in:
   1.
   In het veld 'Naam kalender' kun je de bron van de iCal feed opgeven.
   2.
   De 'Einddatum correctie' moet voor sommige bronnen aangepast worden om te zorgen dat de blokkades de juiste vertrekdatum krijgen. In de sectie 'Vereiste einddatum correcties' is te zien welke correcties toegepast moet worden bij veelgebruikte bronnen.
   3.
   Kopieer en plak de iCal feed URL naar het 'URL' veld.
  4.
  Klik op 'Opslaan' om de iCal feed in te stellen. De iCal feed zal binnen enkele minuten worden geïmporteerd.

iCal import/export feed

  Wanneer je de Recranet Booking iCal export gebruikt zal deze enkel de in Recranet Booking aangemaakte informatie (blokkades en reserveringen) doorsturen.
  Geïmporteerde informatie wordt niet opnieuw geëxporteerd. Dit om eindeloze loops te voorkomen in andere systemen: import -> export -> import -> export...
  Het is de bedoeling dat je in elk systeem, alle iCal feeds uit de andere systemen instelt. In Recranet Booking heb je meerdere iCal feeds ingesteld, in de andere systemen moet dat ook.

Vereiste einddatum correcties

Einddata van kalender items worden 1-op-1 overgenomen als einddata van blokkades. Dit houdt in dat voor sommige kalenders een correctie vereist is. In de tabel hieronder is aangegeven welke correcties vereist zijn bij iCal feeds van bekende websites.
iCal-feed bron
Einddatum correctie
Airbnb
Geen correctie
Bedandbreakfast.nl
Geen correctie
Natuurhuisje.nl
Geen correctie
Traum-Ferienwohnungen
-1 dag
HomeAway
Geen correctie

iCal feed conflicten oplossen

Een iCal feed kan meerdere kalender-items bevatten. Elk kalender-item heeft een begin- en einddag. Recranet gebruikt deze begin- en einddag voor het aanmaken van blokkades. Tijdens het importeren van een iCal feed kan het gebeuren dat een kalender-item overlapt met een bestaande resevering in Recranet. In dat geval kan Recranet dat kalender-item niet importeren en blijven er mogelijk een aantal dagen vrij in de kalender.
Om duidelijk aan te geven wanneer één of meerdere kalender-items niet geïmporteerd kunnen worden, kleurt het kalender-icoon in de Planning rood.
Klik in de Planning op het kalender-icoon bij een locatie voor een overzicht van de kalenders van een bepaalde locatie. In het overzicht is te zien welke kalender niet volledig is geïmporteerd. Klik op 'Bekijken' om alle kalender-items van een iCal feed te bekijken.
In het volgende overzicht is te zien welke kalender-items conflicteren met bestaande reserveringen of blokkades in Recranet. Volg de volgende stappen om een conflict op te lossen:
  1.
  Klik achter een kalender-item op 'Planning' om direct naar de juiste maand in de planning te gaan.
  2.
  Bekijk de periode in de kalender. Verplaatst indien mogelijk de conflicterende reservering naar een andere beschikbare locatie in de planning. Zet vervolgens op de plaats van de reservering een blokkade neer. Recranet Booking zal de blokkade bij de volgende import automatisch vinden en het conflict als 'opgelost' markeren.
  3.
  Indien een conflict op een andere manier is opgelost of indien je een conflict wilt negeren, klik je op 'Negeren' bij het gewenste kalender-item conflict. Recranet Booking gaat er in dat geval vanuit dat het kalender-item conflict handmatig is opgelost.
Let op: Voorkom overboekingen en negeer conflicten alleen wanneer je zeker bent dat er reeds een reservering is voor dezelfde blokkade!

Voorbeeld iCal feed Recranet

Content-type: text/calendar; charset=utf-8
1
BEGIN:VCALENDAR
2
VERSION:2.0
3
PRODID:recranet.com
4
BEGIN:VEVENT
6
DTSTART;VALUE=DATE:20191213
7
SEQUENCE:0
8
TRANSP:OPAQUE
9
DTEND;VALUE=DATE:20191220
10
SUMMARY:Braun
11
CLASS:PUBLIC
12
DESCRIPTION:2019-0264
13
X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE
14
DTSTAMP:20191213T130906Z
15
END:VEVENT
16
BEGIN:VEVENT
18
DTSTART;VALUE=DATE:20191220
19
SEQUENCE:0
20
TRANSP:OPAQUE
21
DTEND;VALUE=DATE:20191227
22
SUMMARY:Luten
23
CLASS:PUBLIC
24
DESCRIPTION:2019-1820
25
X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE
26
DTSTAMP:20191213T130906Z
27
END:VEVENT
28
BEGIN:VEVENT
30
DTSTART;VALUE=DATE:20191227
31
SEQUENCE:0
32
TRANSP:OPAQUE
33
DTEND;VALUE=DATE:20200103
34
SUMMARY:IJzerman
35
CLASS:PUBLIC
36
DESCRIPTION:2019-1319
37
X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE
38
DTSTAMP:20191213T130906Z
39
END:VEVENT
40
END:VCALENDAR
Copied!

Voorwaarden iCal feed

Gebruik van domain UID

Het toepassen van de domain UID reservation-972274@recranet.com geeft de bron duidelijk aan.

Gebruik van unieke vaste UID

Het toepassen van een unieke vaste UID reservation-972274@recranet.com geeft duidelijk aan welke reservering de periode gekoppeld is. Hiermee kan het iCal event worden gekoppeld aan een reservering in Recranet Booking.
Indien bijvoorbeeld een iCal activiteit (reservering/blokkade) wordt geïmporteerd op een periode welke bezet is in Recranet Booking treed een conflict op. Dit conflict kan worden opgelost door de iCal activiteit te koppelen aan een bestaande reservering.
Dit is enkel mogelijk met een vaste UID. Het conflict zal anders terugkeren bij elke nieuwe import.

Gebruik van datums in plaats van tijd (met tijdzone)

Het gebruik van tijden in een iCal bestand kan tot complexe ongewenste situaties leiden vanwege tijd en tijdzone omzettingen. De voorkeur gaat dan ook uit naar een bestand met enkel datum velden. Het attribuut VALUE=DATE geeft in dit geval aan dat de DTSTART en DTEND eigenschappen een Date in plaats van een Date-Time waarde bevatten.
DTSTART;VALUE=DATE:20191220 DTEND;VALUE=DATE:20191227
De bovenstaande periode is gelijk aan aankomst 20 dec. 2019 en vertrek op 27 dec. 2019.
Last modified 4mo ago