Kennisbank
Search…
Planning
Taken
Administratie
CAT koppeling
Deze module is niet standaard geactiveerd. Indien je deze wenst te activeren dan horen we dit graag via [email protected]
Met de koppeling van CAT is het mogelijk om vanuit ons reserveringssysteem de toegangscontrole te beheren op uw park. Hierin kunt u volledig in ontzorgt worden, door het verlenen van toegang volledig automatisch te laten verlopen via o.a. de slagboomkoppeling met kentekenherkenning. U kunt er ook voor kiezen om hier handmatig de controle in te behouden.
Verder biedt de koppeling met CAT veel andere mogelijkheden naast kentekenherkenning. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om gasten te laten betalen met een saldo-pasje en kunnen gasten gebruik maken van wasmachine- en of douchepunten. Dit pasje kan ook voor andere toegangscontrole doeleinde worden gebruikt, zoals het verlenen van toegang tot het zwembad of de sauna's!

Algemene instellingen

De algemene instellingen vind je via "Instellingen" > "CAT Configuratie". De meeste instellingen zullen door ons al ingevuld zijn bij de opzet van de koppeling. Echter, er zijn nog wel instellingen die interessant zijn om te controleren of om eventueel aan te passen.
Algemene instellingen voor CAT

Instellingen voor automatische kaarten

Onder het tabblad "Overige instellingen" vind je de mogelijkheid om het automatisch aanmaken van kaarten te activeren. Dit kan je doen door de optie "Automatisch kaarten aanmaken voor bevestigde reserveringen" aan te vinken. Er zullen meer instellingen verschijnen bij het aanvinken van die optie.
De eerste twee overige instellingen zijn:
Kaarten enkel automatisch aanmaken als er een deel van de reservering betaald is Deze optie zorgt er voor dat er een kaart pas automatisch aangemaakt wordt als er een deel betaald is. Reserveringen met een volledig openstaand bedrag zullen geen kaart krijgen.
Aantal dagen voor aankomst kaart aanmaken Deze instellingen geeft aan hoeveel dagen voor de aankomstdatum van de reservering de kaart aangemaakt moet worden.

Voorwaarden automatische kaart

Daarnaast vind je daar ook de mogelijkheid om overige voorwaarden voor de kaart in te stellen. Dit doe je met de knop "Toevoegen". Je kunt aangeven wat voor type kaart er aangemaakt dient te worden voor de reservering, afhankelijk van de accommodatie en arrangement / jaar-/seizoensplaats. Ook kan je aangeven hoeveel "punten" een kaart standaard krijgt.
Meer informatie over "punten" en overige attributen die bij een kaart horen vind je onderaan deze pagina
Aanmaken van voorwaarden voor automatische kaarten

Credits

Onder de instellingen vind je ook het tabje "Credit types". CAT kent verschillende "credit" velden, die allemaal een eigen betekenis hebben. Een credit veld kan toegekend worden aan saldo op de kaart, maar bijvoorbeeld ook aan douchepunten. Hoe dit exact is ingericht kan verschillen per organisatie.
Onder het tabblad "Credit types" kunt u de verschillende types aanmaken. Zo kunt u in ons reserveringssysteem gemakkelijk credits van een bepaald type op- of afwaarderen en daar optioneel kosten voor in rekening brengen bij de gast. Zorg er dus goed voor, wanneer u deze functionaliteit wilt gebruiken, dit correct is overgenomen van het systeem van CAT. Let hier goed op de waarde bij "Veldnummer". Deze moet corresponderen met het juiste veldnummer in het systeem van CAT. U kunt zelf een passende omschrijving invoeren.
Overzicht credit types

Deuren

CAT biedt ook de mogelijkheid om toegang tot "rooms" toe te kennen. Een room kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de toegang tot het zwembad. Een gast moet dan toegang hebben tot de juiste "room", zodat de gast met zijn/haar toegangsbewijs de toegangsdeuren tot het zwembad kan openen.
Onder het tabblad "Deuren" kunt u de deuren instellen die aangemaakt zijn in het CAT systeem. Zoals ook bij credits het geval is, kan dit verschillen per organisatie. Zorg er dus goed voor dat de deuren op de juiste manier zijn overgenomen uit het systeem van CAT. Let hier goed op het invullen van de juiste waarde bij "veldnummer". U kunt zelf een passende omschrijving invoeren.
Overzicht deuren

Kaarttypes

In CAT is het mogelijk om verschillende soorten type kaarten aan te maken. Een type kan specifieke rechten bevatten. Zo kan je bijvoorbeeld jaargasten de hele dag in- en uit laten rijden terwijl daggasten enkel tussen een specifiek tijdslot het park op en af mogen. Dit is een v/d vele mogelijkheden die je kunt instellen per type. Een type kan zich ook onderscheiden in wat voor soort kaart het is: NFC kaart, barcode kaart, kentekenkaart, etc.
In Recranet Booking maak je, of het systeem indien het automatisch wordt gedaan, kaarten voor reserveringen aan in CAT van een specifiek type. Om het aanmaken van kaarten wat eenvoudiger te maken hebben we in Recranet Booking wat extra instellingen geïntroduceerd. Deze staan hieronder beschreven:
Printer
De instelling "Printer" geeft aan welke printer er geselecteerd moet worden voor een bepaald type. Als je bijvoorbeeld een barcode kaart wilt aanmaken is het handig dat Recranet Booking weet met welke printer dit gedaan kan worden. Zo hoef je bij het aanmaken van kaarten niet meer na te denken over welke printer je moet selecteren.
Aantal kaarten
De instelling "Aantal kaarten" geeft aan hoeveel kaarten er worden aangemaakt op de reservering. Bij het aanmaken van een kaart kan je dit overschrijden, maar ook deze instelling geeft je de mogelijkheid om net die ene handeling niet meer uit te hoeven voeren. Stel je geeft per reservering standaard 2 kaarten uit, dan vul je die waarde in bij deze instelling. Zodra de kaarttype geselecteerd wordt bij het aanmaken van een reservering, zal 2 automatisch worden ingevuld bij "Aantal kaarten" bij het aanmaken.
Je kunt er ook voor kiezen om het veld leeg te laten. Dan zal het aantal personen v/d reservering worden gehanteerd als aantal.
Overzicht kaarttypes

Kaarten (toegang) beheren

Automatisch kaarten aanmaken

Kaarten die automatisch zijn aangemaakt worden ook automatisch voorzien van updates. Dit heeft betrekking op kentekens, aankomstdatum, vertrekdatum en punten. We raden het af om automatisch aangemaakte kaarten aan te passen, omdat ons systeem deze aanpassingen zal overschrijven. Het is wel mogelijk om de automatische updates uit te schakelen.
Om het systeem automatisch kaarten te laten aanmaken, moeten de juiste instellingen ingesteld zijn. Meer informatie over de instellingen vind u hier boven. Verder hoeft u niets te doen!

Handmatig kaarten aanmaken

Via een reservering is het mogelijk om handmatig één of meerdere kaarten aan te maken. Dit doe je door de reserveringskaart te openen van de reservering waarvoor u een kaart wil aanmaken. In de reserveringskaart vind je bovenaan, net onder het menubalkje, een knop met een auto-icoontje. Als je daarop klikt zal er een menu verschijnen. Kies hier voor "Kaart aanmaken". Onderstaande pop-up zal dan verschijnen.
Handmatig aanmaken van een kaart voor een reservering
Afhankelijk van het type kaart is het mogelijk om direct een kaart te printen. Werk je bijvoorbeeld enkel met kentekenkaarten, is het printen van een kaart niet nodig. Voor mifare kaarten dien je de kaarten te "printen" naar een deskterminal, zodat de mifare kaart voorzien wordt van de juiste informatie.
"Vooraf bijgeboekt saldo" Indien gasten de mogelijkheid hebben om tijdens het boekingsproces saldo bij te boeken, moet de saldo opgewaardeerd worden op de kaart bij het aanmaken van de kaart. Het bijgeboekte saldo zal in dat geval vooraf ingevuld staan onder "vooraf bijgeboekt saldo". Dit komt bovenop de waarde die eventueel ingevuld is onder "Saldo".
Indien je kaarten in batch aanmaakt, wordt het saldo evenredig verdeeld over de kaarten. Als gasten vooraf €10,- hebben bijgeboekt (= 1000 saldo), en je wilt 2 kaarten in batch aanmaken, dan zal 1000 / 2 = 500 bijgeboekt worden op beide kaarten.
"Opslaan en verrekenen" De "opslaan en verrekenen" knop zorgt ervoor dat de kaart aangemaakt wordt, net zoals de "opslaan" knop. Daarnaast zal de knop, voor eventueel bijgeboekte extra credits, kosten in rekening brengen voor de gast. Let hierbij wel op dat de juiste opties & toeslagen zijn aangemaakt, zie:

Bestaande kaart koppelen

Indien er een kaart is aangemaakt, maar deze staat niet in het reserveringssysteem kan deze wel aan een reservering gekoppeld worden. Daarmee komt de kaart in het reserveringssysteem te staan en kan deze ook vanuit ons systeem beheerd worden.
Via een reservering is het mogelijk om handmatig één kaart per keer te koppelen. Dit doe je door de reserveringskaart te openen van de reservering waar u een kaart aan wilt koppelen. In de reserveringskaart vind je bovenaan, net onder het menubalkje, een knop met een auto-icoontje. Als je daarop klikt zal er een menu verschijnen. Kies hier voor "Kaart koppelen". Onderstaande pop-up zal dan verschijnen.
Koppelen van een bestaande kaart aan een reservering
Het is mogelijk om een kaart te koppelen aan de hand van een kaartnummer of door deze van een deskterminal te lezen (in het geval van een mifare kaart). In bovenstaand screenshot is er een kaart van de deskterminal gelezen. In de popup krijg je informatie te zien over de kaart en tevens de status van de kaart. De volgende statussen zijn mogelijk:
Deze kaart is niet gevonden in Recranet Booking. Deze status geeft aan dat de kaart op geen enkele manier gevonden is in ons systeem.
Deze kaart hoort bij geen reservering. Deze status geeft aan dat de kaart is gevonden in ons systeem, maar dat deze niet is gekoppeld aan een reservering. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de bijbehorende reservering is verwijderd.
Deze kaart hoort bij reservering {{ reserveringsnummer }} Deze status geeft aan dat de kaart is gevonden in ons reserveringssysteem en dat de kaart bij een andere reservering hoort. Op de plaats van {{ reserveringsnummer }} zal het reserveringsnummer staan van de reservering waar de kaart aan is gekoppeld. Je kunt hierop doorklikken.
Deze kaart hoort bij deze reservering. De kaart is reeds gekoppeld aan een de reservering die op dat moment open staat.

Bestaande kaart bewerken

Via een reservering is het mogelijk om handmatig één kaart per keer te bewerken. Dit doe je door de reserveringskaart te openen van de reservering waarvan u een kaart wilt bewerken. In de reserveringskaart vind je bovenaan, net onder het menubalkje, een knop met een auto-icoontje. Als je daarop klikt zal er een menu verschijnen. Kies hier voor "Kaart bewerken". Onderstaande pop-up zal dan verschijnen.
Bewerken van een bestaande kaart
Het is mogelijk om een kaart te bewerken aan de hand van een kaartnummer of door deze van een deskterminal te lezen (in het geval van een mifare kaart). In bovenstaand screenshot is er een kaart van de deskterminal gelezen. In de popup krijg je informatie te zien over de kaart en tevens de status van de kaart.
Verder vind je veel van de mogelijke velden die je bewerken. Zo is het mogelijk om de type van de kaart, eind- en begin datum, punten, kentekens en toegang tot deuren aan te passen. Het (opnieuw) printen van een kaart is voor deze situatie niet nodig.
Let op: het bijwerken van credits is hier niet mogelijk. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat je via dit venster ook kaarten kunt aanpassen zonder een deskterminal. In het geval van een mifare kaart, zal het printen van een kaart zonder deskterminal ertoe lijden dat de saldo volledig wordt afgewaardeerd. Het enkel opslaan van deze gegevens (zonder printen) is voldoende en veilig. Voor het op- en afwaarderen van credits hebben we een andere pop-up

Credits op- en afwaarderen

Via een reservering is het mogelijk om handmatig voor één kaart per keer de credits op of af te waarderen. Dit doe je door de reserveringskaart te openen van de reservering. In de reserveringskaart vind je bovenaan, net onder het menubalkje, een knop met een auto-icoontje. Als je daarop klikt zal er een menu verschijnen. Kies hier voor "Credits op- / afwaarderen (via terminal)". Onderstaande pop-up zal dan verschijnen.
Op- en afwaarderen van credits voor een mifare kaart
Het is momenteel enkel mogelijk om credits op en af te waarderen voor kaarten die uitgelezen kunnen worden van een deskterminal.
"Opslaan, printen en verrekenen" Deze knop zorgt ervoor dat het bijgeboekte saldo ook doorberekend wordt aan de gast. Het bedrag wat doorberekend wordt is afhankelijk van de ingestelde opties & toeslagen.

Opties & toeslagen

Met opties & toeslagen is het mogelijk om gasten vooraf extra credits of extra punten te laten bijboeken. Ook zijn opties & toeslagen nodig om credits op- en af te waarderen als je dit ook met het totaalbedrag wilt verrekenen.
Als eerst is het belangrijk om opties & toeslagen aan te maken die corresponderen een van de volgende mogelijkheden:
  • Het bijboeken van de optie & toeslag zorgt ervoor dat de gast met extra voertuigen op het park mag
  • Het bijboeken van de optie & toeslag zorgt ervoor dat de gast vooraf extra saldo of credits kan bijboeken
  • Een opties & toeslag die verantwoordelijk is voor het afwaarderen en opwaarderen vanuit het dashboard. Let op: deze optie & toeslag moet online niet beschikbaar zijn

Kaarten

"Kaarten" is in CAT een overkoepelende term voor een "ding" waar alle informatie wordt opgeslagen omtrent de toegangscontrole voor een reservering of individu. Op een kaart staat bijvoorbeeld met hoeveel auto's iemand nog het park op mag, van wanneer tot wanneer hij of zij toegang heeft en bijvoorbeeld ook het saldo.
Een kaart hoeft geen fysieke kaart te zijn. Er zijn verschillende soorten kaarten, zoals een MIFARE, barcode en kentekenkaart. De eerste 2 zijn fysieke kaarten, de laatste wordt bewaard in de cloud. Welke type kaarten je kunt gebruiken hangt af van het systeem van CAT wat gebruikt wordt.
Een kaart bevat veel informatie. Om wat meer duidelijkheid te scheppen over de verschillende termen, staan ze hier onder nog eens duidelijk omschreven:
  • Punten: De waarde hiervan geeft aan met hoeveel voertuigen een gast (of kaart) het park op mag. Als de waarde hiervan 3 is, betekent dit dat de gast met maximaal 3 auto's tegelijk het park op mag. Dit geeft overigens niet aan hoeveel kentekens de gast mag opgeven.
  • Max punten: Max punten geeft aan met hoeveel voertuigen een gast nog het park op mag. Heeft een gast 3 punten en is er al 1 auto aanwezig op het park, dan is de waarde van max punten 3 - 1 = 2 (punten - auto's op het park = max punten)
  • Credits: Er zijn verschillende soorten credits aan te maken in CAT. "Saldo" en "Punten" (let op: dit heeft niets te maken met de punten die hierboven beschreven staan) worden het meest gebruikt.
    • Saldo geeft aan hoeveel geld een gast op zijn of haar kaart heeft staan
    • Punten kunnen, in de credits context, gebruikt worden voor bijvoorbeeld wasmachine gebruik.
Dit bericht wordt aangevuld...