Kennisbank
Search…
Planning
Taken
Administratie
Recranet Booking Administratie Instellingen
Recranet Booking werkt volgens een kasstelstel welke jij als klant zelf kunt instellen naar wens.

Grootboeken instellen

Navigeer naar de Recranet Booking grootboekrekeningen om deze in te stellen. Vele kleine organisaties werken met de standaardset aan grootboekrekeningen, grotere organisaties hanteren meestal een eigen werkwijze aan codes, grootboeken en omschrijvingen.
 • Nieuwe Recranet Booking accounts beginnen allemaal met dezelfde standaardset aan grootboekrekeningen.
 • Bestaande grootboekrekeningen kunnen aangepast worden door deze te bewerken. Zo kun je de code en/of de omschrijving aanpassen indien gewenst.
 • De standaardset aan grootboekrekeningen hebben een vast type gekoppeld aan de balans of resultatenrekening, deze kunnen niet aangepast worden.
 • Nieuwe grootboekrekeningen kunnen aangemaakt worden door rechtsboven op de blauwe knop te drukken; 'Nieuwe grootboekrekening'.
  • Geef een code mee
  • Vul een omschrijving in
  • Koppel de grootboekrekening aan de balans of winst- en verliesrekening
  • Kies het juiste type

Administratie instellen

Wanneer je tevreden bent over de set aan ingestelde grootboekrekeningen kun je navigeren naar de administratie instellingen van Recranet Booking.
 • Klik bovenaan in het menu nu op 'Grootboekrekeningen en BTW tarieven instellen'.
 • De grootboekrekeningen kunnen hier gekoppeld worden. Belangrijk is om de grootboeken onder het kopje 'Algemeen', 'Accommodaties' en 'Opties en toeslagen' handmatig te koppelen. De grootboeken onder 'Arrangementen' en 'Tarieven' worden afgeleid van de algemene grootboeken.

Copy link
Edit on GitHub