Kennisbank
Search…
Planning
Taken
Administratie
Taken

Aanmaken van taken

Aanmaken eenmalige taak

Voor het aanmaken van een eenmalige taak dien je de volgende stappen te volgen:
Ga naar taken > nieuwe taak
Nieuwe taak aanmaken
Geef de taak een naam en selecteer de locatie waar de taak uitgevoerd dient te worden
Koppelen van een locatie aan de taak
Koppel de taak aan een groep of medewerker. In het geval een afdeling of team de taak kan uitvoeren, wordt de taak aan een groep gekoppeld. Wanneer het wenselijk is dat een specifiek persoon de taak uitvoert, wordt de taak aan een persoon gekoppeld. Verderop in de instructie is te zien hoe bedrijven, groepen en medewerkers aangemaakt kunnen worden.
Koppelen groep / medewerker aan taak
Geef de taak een deadline datum, -tijd en prioriteit mee om deze in te plannen. Indien gewenst is dat degene die de taak uitvoert ook kan zien wanneer de eerst volgende aankomst is, vink je de optie “Neem de eerstvolgende aankomst mee in de taak” aan.
Druk op wijzigingen opslaan om de taak aan te maken
Taak aanmaken

Aanmaken geautomatiseerde taak

Het is ook mogelijk om geautomatiseerde taken aan te maken. Deze worden automatisch gegenereerd bij een reservering. Denk hierbij aan een (verplichte) eindschoonmaak of (optioneel) bedlinnen.
Ga naar taken > geautomatiseerde taken > nieuwe geautomatiseerde taak.
Aanmaken geautomatiseerde taak
Geef de taak een titel, beschrijving en koppel deze aan een groep/medewerker
Koppelen taak aan groepen/medewerkers
Geef aan wanneer de taak uitgevoerd dient te worden; voor aankomst, na vertrek of het gehele verblijf.
Moment van uitvoeren taak
Geef voorwaarden mee aan de taak zodat de taak enkel aangemaakt wordt bij het bijboeken van een bepaalde optie.
Voorwaarden bepalen
Eventueel kun je een bijlage of checklist toevoegen aan een taak
Bijlage toevoegen
Checklist toevoegen

Aanmaken van bedrijven, groepen en medewerkers

Aanmaken van bedrijven

Ga naar taken > bedrijven > bedrijven > nieuw bedrijf Om een nieuw bedrijf aan te maken. Vul vervolgens alle gegevens in.
Aanmaken bedrijf

Aanmaken van groepen

Ga naar taken > bedrijven > groepen > nieuwe groep om een nieuwe groep aan te maken. Vul vervolgens de gegevens in en kies eventueel een bedrijf waaronder de groep valt.
Aanmaken groepen

Aanmaken van medewerkers

Ga naar taken > bedrijven > medewerkers > nieuwe medewerker
Medewerkers toevoegen
Vul de gegevens in van de medewerker.

Takenmodule voor medewerkers

Het uitvoeren van een taak

Ga naar https://app.recranet.com/nl/login en log in als medewerker met het eerder opgegeven e-mailadres en wachtwoord.
Na inloggen krijgt de medewerker meteen een overzicht te zien met taken voor vandaag
Taken voor vandaag
Klik op de taak om de taak te openen. De medewerker ziet alle informatie die nodig is om de taak uit te voeren: accommodatie, prioriteit, deadline en eerst volgende aankomst.
Gedetailleerde weergave taak
Wanneer een medewerker start met de werkzaamheden, drukt deze op “Start”. Na afronden, drukt deze op “Klaar”. Eventueel kan een notitie toegevoegd worden.
Elke taak kent 3 statussen: Open, Bezig en Verwerkt. “Open” houdt in dat de taak nog niet is uitgevoerd. “Bezig” houdt in dat een medewerker op start heeft gedrukt en de taak aan het uitvoeren is. “Verwerkt” houdt in dat de taak is afgerond.
Verschillende statussen van een taak
In Recranet Booking is ook een overzicht van alle taken en de status daarvan in te zien.
Statussen in Recranet Booking